Grup de criança compartida

Som un grup de mares i pares que ens hem associat per crear un grup de criança compartida per tal de poder conciliar vida familiar, laboral i personal. 
Volem acompanyant-los en la seva primera experiència fora de l’àmbit familiar. 
Acollint i potenciant tots els aspectes positius que els infants i les famílies aporten per 
tal d’enriquir aquest procés. Volem crear un espai amb un elevat grau de manifestacions d’afecte i de respecte en un ambient comunicatiu, obert i franc.
 Promoure la criança compartida per tal de poder conciliar vida laboral, familiar i personal.
Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:

  • Es crearan espais on la canalla pugui relacionar-se tant amb els seus iguals com amb altres referents adults fora de l’ambient familiar on les famílies puguin gaudir d’un espai per poder compartir i discutir l’experiència de la criança amb altres famílies i que, mitjançant la criança compartida i altres formes de relació informis (banc del temps, intercanvi…), puguin arribar a una conciliació entre vida familiar, vida laboral i personal.
  • Es promouran xerrades, conferències monogràfics de professionals i experts en la matèria per tal de resoldre dubtes relacionats amb la criança.